contacte

vols descobrir els avantatges de la ramaderia 2.0?

Estarem encantats de respondre aquells dubtes que puguis tenir i fer un estudi acurat del teu cas i les teves necessitats. Deixa’ns les teves dades i contactarem amb tu tant aviat com ens sigui possible.

Política de Privacitat

La comunicación de sus datos será objeto de tratamiento por parte del Responsable del Tratamiento  Rumiant Rural Development SL. Esta comunicación se utilizará exclusivamente para tratar sus datos para atender su solicitud, siempre de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos personales, sobre protección de datos. Sus datos no se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal, y se mantendrán mientras no solicite su cancelación.

En cualquier momento usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y oposición, o si procede, a la limitación y/o cancelación del tratamiento, comunicándolo por escrito, indicando sus datos personales a C/ Cal Galceran s/n 08699, Vallcebre  o mediante un email a info@rumiant.com.

Formulari de contacte

La comunicació enviada serà objecte de tractament per part del Responsable de la pàgina web. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació. En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s'escau, la limitació i cancel·lació, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a  Rumiant Rural Development s/n – Casa Nova Galceran s/n -  08699 Vallcebre  o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a  info@rumiant.com.

Contacte amb nosaltres

Telèfon:
+34 686 776 489

Correu electrònic:
info@rumiant.com

Horari dilluns a divendres

de 9.00 a 14.00h  i de 15.00 a 19.00h 

Horari dissabtes

de 9.00 a 14 h